Noûs, Mediació pel Desenvolupament Cognitiu

En Noûs, Mediació pel Desenvolupament Cognitiu, creiem que tothom, independentment de la seva edat, problema, trastorn o disfuncionalitat, pot millorar o incrementar la seva capacitat d'aprenentatge i desenvolupar la seva intel·ligència. Això és possible per la nostra aferrissada convicció de què la intel·ligència no és quelcom estàtic, sinó totalment dinàmic, es pot modificar.

 

IMAGINEM !!!!

 

  • Que podem sobrepassar i millorar les nostres habilitats intel·lectuals, executores, professionals o socials.
  • Que les persones podem millorar la nostra manera d'aprendre.
  • Que això és possible en nens i nenes petits, estudiants superdotats, professionals subjectes a requeriments d'alt nivell o persones amb trastorns o dèficits cognitius.
  • Que persones amb dificultats d'aprenentatge poden accedir a estudis universitaris.
  • Que podem prevenir les demències en persones grans.

 

NO CAL IMAGINAR. ÉS POSSIBLE amb:

 

                        Programa d'Enriquiment Instrumental (PEI)

                        Experiència d'Aprenentatge Mediat (EAM)

 

 

Segons la teoria de la Modificabilitat Estructural Cognitiva (MEC) del Dr. Reuven Feuerstein.

“La saviesa no és obtenir coneixements, sinó la destresa per aplicar-los a la vida” Aristòtil

Reuven Feuerstein

La Intel·ligència és el canvi en la capacitat de l'individu per benficiar-se de les experiències i l'adaptació a les noves situacions, adequant el seu comportament o actuant sobre el seu medi. Si el mitjà li ho exigeix, aquest poder va apareixent, com una llavor al mig del desert que es rega amb una gota d'aigua que la fa tornar a florir. Si l'entorn no li exigeix res, aquesta potència s'atrofia.

Noûs, Mediació pel Desenvolupament Cognitiu es una Empresa de Responsabilitat Social (ERS) d'ajut a la infància en risc social.