En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a continuació es declara responsabilitat  [ noûs.net ] com un lloc web personal gestionat per [ Noûs, Mediació pel Desenvolupament cognitiu ] amb CIF [ X8097530N ] amb domicili a [ Cr. Montserrat 10-08192 Sant Quirze del Vallès - Barcelona ].

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari , comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades , així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

Noûs.net s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web i per la falta de disponibilitat ( caigudes ) del lloc el qual s'efectuarà a més parades periòdiques per manteniments tècnics. A més, noûs.net es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions , entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de nous-mdc.net.


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES


Noûs.net no ven, lloga ni posa a disposició de terceres persones les dades personals proporcionades pels visitants del web.

Per dades personals s'entén el nom, adreça, número de telèfon o fax i adreça de correu electrònic de l'usuari.

Aquesta informació no serà utilitzada per a accions de màrqueting directe, llevat que l'hàgim informat amb antelació d'aquesta possibilitat i que ens hagi donat permís exprés en el moment de proporcionar aquestes dades .

Noûs.net podrà fer ús d'aquesta informació per a: enviament de publicacions o un altre tipus de correspondència; enviament de missatges per correu electrònic.

Noûs.net utilitza la informació estadística no personal ( tipus de navegador, localització geogràfica, edat, sexe ) per a la millora del nostre web.

Aquesta informació no serà revelada a tercers .

Aquesta política pot ser regularment modificada. En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD ). Tota persona que ompli formularis tindrà dret a:

Ser informada de quins són els objectius perseguits amb la constitució d'aquesta base de dades.

Negar-se a que les seves dades siguin incloses a la base de dades automatitzada.

Poder accedir en tot moment a les dades per ells subministrats.

Poder rectificar i/o cancel·lar totalment o parcialment les dades per ells subministrats.

Noûs.net no cedirà en cap concepte aquestes dades a terceres empreses, però en cas de plantejar-se la necessitat i sempre en l'àmbit de la seva activitat, es demanaria, d'acord amb l'article de la LOPD, expressament a totes i cadascuna de les persones implicades, la seva autorització, i en el cas de no obtenir aquesta, les dades no seran mai cedides.


AVÍS LEGAL


Tot material, marques registrades o altres propietats intel·lectuals d'aquest website són propietat de noûs.net o de les seves companyies afiliades, i estan protegides pels drets d'autor.

Està permesa la seva reproducció per a ús personal.

Queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer , préstec , transmissió i difusió no autoritzada. El material d' aquest lloc web no pot ser venut ni distribuït d'una altra manera amb ànim de lucre.

Els enllaços existents en els sites de noûs.net poden portar fora de la xarxa de noûs.net. Queda fora de la nostra responsabilitat el contingut, exactitud o objectiu d'altres websites, els links són subministrats noûs.net , de bona fe i no se'ns pot responsabilitzar dels eventuals canvis en els sites amb els que establim un link.

Ni noûs.net, ni cap de les seves societats vinculades , ni cap altra part implicada en la creació, producció o subministrament d'aquest website seran responsables de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes, imprevistos, indirectes o punitius que puguin produir-se per l'accés o ús d'aquest web.

Tot el contingut és facilitat tal com és. Ni noûs.net, ni cap de les seves societats vinculades garanteixen l'exactitud del material contingut en aquest site, ni que s'ajusti a qualsevol ús personal. A més noûs.net no serà responsable dels danys o dels virus que puguin infectar el seu ordinador o una altra propietat seva causa de l'ús o accés-telecàrrega de qualsevol material de la web. És possible que algunes jurisdiccions no permetin certes limitacions de garanties i danys, per la qual cosa algunes de les abans esmentades exclusions poden no ser d'aplicació en la seva totalitat per a vostès.

Copyright © 2014. noûs.net.

 

Tots els drets reservats.