Programa d'Enriquiment Instrumental (PEI)


  Aquest programa està dissenyat pel Professor Feuerstein per millorar les estratègies d’aprenentatge i el pensament dels individus i per la seva aplicació en una varietat considerable de situacions.

 

  Hi ha dos programes, PEI Bàsic, que està dirigit a nens i nenes petits i persones amb baix funcionament i PEI Estàndard per a nens i nenes de més edat, estudiants de secundaria i adults.

 

  Durant les sessions de PEI un mediador capacitat pel Feuerstein Institute, condueix les persones, només amb llapis i paper, mitjançant treball en fitxes, a través de tasques cognitives cada vegada més complexes. Aquest mediador treballa amb els individus la forma d’analitzar un problema i com resoldre i fer-ho de forma sistemàtica. El caràcter progressiu dels instruments de PEI permet una modificabilitat progressiva de les funcions cognitives que són deficients o que estan latents en la persona.

 
  El programa conté 14 instruments organitzats en unitats pedagògiques. Les tasques presenten graus creixents d'abstracció i complexitat. Cada instrument desenvolupa operacions mentals i funcions cognitives específiques mitjançant tasques motivadores que estimulen el pensament reflexiu, i que duen l'alumne a establir relacions, descobrir regles, elaborar principis i crear estratègies aplicables a les diferents dimensions de la seva vida personal, acadèmica o laboral.

 

   Algunes habilitats cognitives que desenvolupa el PEI:

  • Percebre les dades amb precisió i exactitud.
  • Establir relacions entre objectes, esdeveniments i idees.
  • Comparar, classificar i organitzar la informació.
  • Diferenciar, analitzar i integrar.
  • Formular hipòtesi i estratègies de comprovació.
  • Treballar de manera planificada.
  • Utilitzar el llenguatge amb claredat i precisió, comprendre, Donar instruccions i argumentar.
  • Identificar els problemes i les seves causes.
  • Controlar la impulsivitat, pensar abans d'actuar, explorar alternatives i preveure conseqüències.

   Per la qual cosa aquest programa millora tots els processos del pensament de les persones de manera que perduri en el temps, que millori la resta d'àrees de desenvolupament i els capaciti per afrontar la vida amb les eines personals adequades, ja què és intrínsec de l'enfocament de Feuerstein que els individus acabin sent els protagonistes del seu propi procés d'aprenentatge.