Programes i serveis


    Els nostres programes estan dissenyats per a corregir i/o potenciar tots els processos emocionals i de pensament, tant en infants com en adults.

 

  Treballem a partir del maneig dels estímuls externs per redissenyar la nostra manera d'organitzar-nos i de concentrar-nos; per poder donar resposta als conflictes quotidians i en definitiva treure el màxim profit al nostre potencial intel·lectual i emocional.

 

 


Àmbit educatiu


  Entenem que els nostres antecedents afecten a tot el procés d’aprenentatge i és per això que els programes que oferim, són útils per ajudar a estudiants de diferents nivells educatius, socials i culturals, a millorar la forma en la que aprenen, pensen i analitzen.

 

  Ens posem a disposició de escoles, universitats, AMPAS, centres de reforç escolar, despatxos professionals, gabinets de psicòlegs, etc., per proveir-los de eines a fi de donar destreses als seus estudiants per adaptar-se a un món sempre canviant.

 


Àmbit familiar


  Tot sovint les famílies no disposem ni del temps ni de les eines adients per ser uns bons mediadors de l’aprenentatge dels nostres nens i joves.

 

  Noûs, amb el Mètode Feuerstein pot proveir els pares d’estratègies que provoquin experiències d’aprenentatge eficaç en els més joves de la família. Perseguim o volem dotar els pares dels criteris de mediació que repercutiran en una excel·lent transmissió cultural, que es convertirà en la millor eina per desenvolupar en els nens i joves la seva intel·ligència.