Programes i serveis


    Els nostres programes estan dissenyats per a corregir i/o potenciar tots els processos de pensament, tant en infants com en adults.

 

  Treballem a partir del maneig dels estímuls externs per redissenyar la nostra manera d'organitzar-nos i de concentrar-nos; per poder donar resposta als conflictes quotidians i en definitiva treure el màxim profit al nostre potencial intel·lectual.

 

 


Àmbit educatiu


  Entenem que els nostres antecedents afecten a tot el procés d’aprenentatge i és per això que els programes que oferim, són útils per ajudar a estudiants de diferents nivells educatius, socials i culturals, a millorar la forma en la que aprenen, pensen i analitzen.

 

  Ens posem a disposició de escoles, universitats, AMPAS, centres de reforç escolar, despatxos professionals, gabinets de psicòlegs, etc., per proveir-los de eines a fi de donar destreses als seus estudiants per adaptar-se a un món sempre canviant.

 


Àmbit familiar


  Tot sovint les famílies no disposem ni del temps ni de les eines adients per ser uns bons mediadors de l’aprenentatge dels nostres nens i joves.

 

  Noûs, amb el Mètode Feuerstein pot proveir els pares d’estratègies que provoquin experiències d’aprenentatge eficaç en els més joves de la família. Perseguim o volem dotar els pares dels criteris de mediació que repercutiran en una excel·lent transmissió cultural, que es convertirà en la millor eina per desenvolupar en els nens i joves la seva intel·ligència.

 


Es NECESARIO, y más en el siglo XXI, que los padres creamos en la posibilidad del cambio humano y en su capacidad de influir en el curso de la inteligencia. Esto es lo que Reuven Feuerstein llamaba la Modificabilidad Cognitiva Estructural, lo que permite centrar nuestra labor de padres en el cambio mismo, en la necesidad de desarrollar la capacidad de adaptación de nuestros hijos, de ayudarles a modificarse a sí mismos.

Elena Roger Gamir

Pedagoga – Solohijos.com