Autoregulació  de la impulsivitat


    La impulsivitat constitueix un dels trets de personalitat més predominants de la nostra societat. A nivell general, el podem definir com la predisposició a actuar o reaccionar de forma ràpida, espontània o inesperada davant d'estímuls o situacions externes o internes (del propi individu) sense existir una reflexió prèvia sobre les possibles conseqüències dels comportaments adoptats.

 

   Característiques que l’acompanyen són: l’aparició de l'acte abans que la reflexió, la dificultat per inhibir conductes i anticipar les seves possibles conseqüències, i una baixa tolerància a l'estrès. Tot això conflueix en un dèficit d'autocontrol, la qual cosa fa que algunes persones siguin definides com imprudents, inconscients, poc reflexives, arriscades o fins i tot irresponsables.

 

    El mètode Feuerstein proporciona a les persones impulsives, les eines per aprendre a pensar abans d’actuar, a ser el artífexs del seu propi autocontrol i descobrir les seves  estratègies per autoregular el propi comportament.

 


Cuando hablamos de impulsividad, nos referimos a la tendencia a reaccionar de forma precipitada o no meditada ante una situación externa sin pensar sobre las consecuencias a largo plazo. Es la puesta en marcha de conductas que son “impulsadas” por la emoción que sentimos en ese momento, lo que ocasiona una baja percepción de control de dichos impulsos

https://www.areahumana.es/impulsividad/