Nens i joves amb dificultats d’aprenentatge


  Els sistemes educatius en general inverteixen la majoria de les hores lectives en impartir coneixements, però els alumnes també necessiten aprendre a APRENDRE i a pensar críticament.

 

  Els alumnes tot sovint tenen sobrecarrega d’informació, però no els proporcionem prou perícia per comprendre i processar tota la informació que els hi donem.

 

  El Programa d’Enriquiment Instrumental (PEI) està dissenyat per aprendre a aprendre, en lloc de centrar-se en el propi material d’estudi. Ajuda als estudiants a adquirir valuoses i fonamentals habilitats cognitives que es poden aplicar en tots els àmbits de l’aprenentatge (matemàtiques, llengües, ciències, etc.), tenint com a resultat que en pocs mesos hi ha una evident millora del nivell acadèmic.

 


Igualtat d’oportunitat educativa


  Tothom mereix l’oportunitat de tenir èxit. PEI ajuda a persones a construir aquests camins cap a l’èxit.

 

  Poden haver joves que per certes circumstàncies no hagin pogut assolir el grau acadèmic requerit per poder accedir a la universitat. L’aplicació del Programa d’Enriquiment Instrumental (PEI) proporciona a aquells joves que volen tenir accés a estudis superiors a millorar els seus processos de pensament, cosa que repercutirà en una millora en l'assoliment dels requeriments acadèmics.

 

   També en el cas dels emigrants al nostre país, tot sovint la integració social comença a l'aula. El xoc cultural i els sistemes d’avaluació, que no són aculturals, solen conduir a un baix rendiment escolar i a sentiments d'incapacitat, que poden portar els alumnes a abandonar els estudis, malgrat la més que probable potencialitat de la que disposen.

 

   El PEI és un programa acultural en el que es poden treballar les funcions cognitives que desenvolupen els processos de pensament.