Treballant la motivació


    La motivació és fonamental per aconseguir les metes. Si els processos cognitius són el motor d'un vehicle, la motivació és la gasolina que ho fa funcionar.

 

    Les diverses investigacions i teories sobre la naturalesa dels objectius personals o metes, i el seu paper en l’autoregulació, accepten el fet que els objectius són adoptats i perseguits no de manera aïllada, sinó en un context conjuntural, dinàmic i com a part d'un sistema de motivació estructurada” (Shah, Hall i Leander, 2009).

 

    La comprensió de com funciona la motivació humana és un pas clau per mantenir-la i augmentar-la, i és crucial per aguantar l'esforç, l'energia i l'enfocament necessari per aconseguir els objectius.

 

     L'autodeterminació és l'acte de triar i decidir per si mateix i iniciar accions pel seu compte. Una persona que té un alt nivell d'autodeterminació tendeix a ser també una persona intrínsecament motivada. Això ho expliquen Deci i Ryan com l'elecció i la decisió de fer una activitat per la satisfacció inherent que proporciona, i no per les seves possibles conseqüències.

 

    La motivació intrínseca reflecteix la tendència humana a participar en activitats interessants i desafiadores en termes d'aprenentatge i desenvolupament i en Noûs proporcionem les eines ideals per desenvolupar aquest procés. També a través de les intervencions que oferim aprendràs a planejar objectius amb criteris per mantenir la motivació personal.