Maneig de la autoestima


     L'autoestima és una força motriu que genera motivació, ens inspira la nostra conducta, i ens fa reconèixer les capacitats que posseïm fent-nos sentir valorats.

 

   L'autoestima té dos components que resulten indispensables per al seu desenvolupament: l'eficàcia personal i el respecte a un mateix. 

 

   El nostre programa per incrementar l'autoestima i el desenvolupament personal, dota a l'individu d'eines eficaces per a la gestió personal, proporcionant-li confiança principalment per al funcionament correcte dels seus processos mentals. També potencia les seves habilitats, qualitats, fortaleses i talents, fins aleshores reprimits per l'autocrítica i la crítica externa.

 

    Amb aquest mètode es reafirma la seva vàlua personal i el concepte que cadascú te de si mateix, ajudant a desenvolupar tot el seu potencial i aconseguint un alt grau d'autoestima per dur a terme les seves metes, objectius i somnis