Trastorns per Dèficit de Atenció (TDAH)


   El Mètode Feuerstein és un programa excepcional per ajudar persones amb TDAH a desenvolupar habilitats de pensament, a fi de trobar per elles mateixes un nou enfocament per centrar i enfocar l’atenció i puguin concentrar-se, organitzar i processar la informació del seu entorn.

 

     El TDAH pot ser amb o sense hiperactivitat. Les persones amb TDAH amb hiperactivitat tendeixen a fer mil coses alhora i tenen moltes dificultats per centrar-se en una sola activitat, la qual cosa les fa menys eficaces i eficients.

 

    El mètode Feuerstein, les seves tècniques i eines ajuden les persones amb TDAH a modificar el seu comportament i impulsar una acció positiva, de manera que pugui aconseguir els resultats desitjats de manera cohesionada i empàtica. En la pràctica, això significa que la metodologia ajudarà a la persona a canalitzar les seves energies de forma adequada al que es vol aconseguir.

 


TDAH i mètode Feuerstein


    Amb el mètode Feuerstein ajudem a:

  • Corregir la impulsivitat, la falta de atenció-concentració i dificultats en l'aprenentatge.
  • Desenvolupar nivells de pensament reflexiu, capacitat de generalització i transferència dels aprenentatges a la vida quotidiana.
  • Fomentar la autopercepció com a individus i la diferenciació amb els altres.
  • Potenciar la capacitat de generar nova informació.
  • Enfortir la motivació i el plaer d'adquirir nous coneixements, estratègies i principis aplicables a qualsevol situació o àmbit (escola, llar, grup...).
  • Estimular les capacitats individuals.
  • Elevar l'autoestima i el lliure accés al treball intel·lectual.